VDB VOCHTWERING

Plan een proefdag in

Prijsvorming projecten

Uit ervaring weten wij hoe moeilijk het is om op voorhand een gerichte prijs te noemen. Ook wij kunnen niet door muren heen kijken om te weten wat de situatie inwendig of achter de wand of vloer is. Om dit te achterhalen zullen wij gaten moeten boren.

Er zijn vele factoren die de prijs uiteindelijk bepalen, zoals:

 • Hoe sterk de constructie is waarin geïnjecteerd dient te worden, dit bepaalt de druk waarmee te injecteren en dus benodigde tijd.
 • Hoe poreus de te injecteren omgeving is, dit bepaalt de benodigde hoeveelheid injectiemateriaal.
 • Bereikbaarheid van de te injecteren locatie, dit bepaalt de tijd die nodig is voor boren en plaatsen materieel.

Om u een zo eerlijk mogelijke prijs te laten betalen is “uitvoering op regiebasis” de beste manier. U betaalt achteraf de gemaakte dag(en) en het verbruikte materiaal tegen vaste tarieven.

Wij kunnen ons ook voorstellen dat u wel enige richting wilt hebben. Hiervoor plannen wij dan een Proefdag in. Op deze dag komen twee van onze mannen met materieel en materiaal naar u toe, die volgens onderstaande punten te werk gaan. Zij beginnen bij punt 1 en gaan verder met punt 2, 3 en 4 als de tijd het toelaat.

 1. Analyseren waar de lekkage vandaan komt. Hierbij wordt geboord om inwendige analyse te kunnen doen van de constructie.
 2. Bedenken mogelijke oplossingen.
 3. Uitvoeren proefinjectie ter controle of mogelijke oplossing geschikt is.
 4. Opstellen Plan van Aanpak en uitvoering hiervan. Bij kleine lekkages is het probleem vaak al opgelost op deze proefdag.

Mocht blijken dat de uitvoering die dag niet gereedkomt, dan geven wij terugkoppeling over wat de oorzaak is, de oplossing die wij bieden en wat moet er nog gebeuren. Hiervan kunnen wij dan een raming geven van de tijd en de kosten.

Download deze brochure voor een overzicht van de kosten van deze proefdag.

  Opdrachtgever

  Voornaam *

  Achternaam *

  E-mailadres *

  Telefoonnummer

  Factuuradres*

  Postcode*

  Plaats*

  Werkadres (indien anders dan opdrachtgever)

  Voornaam

  Achternaam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Factuuradres

  Postcode

  Plaats

  Onderwerp

  Hoe kunnen we u helpen?

  Bijlage